Bešumni mini bar HP30LGN

Pogledajte katalošku stranicu:
HP30LGN mini bar kataloška stranica
Kompletan katalog mini barova:
Katalog bešumni mini barovi za hotele TECHNOMAX