Katalog modela konvektomata serija BX, FX, AT i PRACTICO i prateće opreme ANGELO PO

Naši konvektomati su sa zatvorenim sistemom i zato se može i garantovati ravnomernost kuvanja i vlažnost i temperatura u svakoj tački unutar komore za kuvanje, pečenje, roštiljanje,…

Najnovija serija konvektomata serija AT, potpuni TOUCH SCREEN, svaki kuvar i naravno više kuvara može napraviti okruženje na displeju spram svojih potreba na istom konvektomatu:
Katalog ACT O konvektomati ANGELO PO EN

Katalog ACT O konvektomati ANGELO PO_SR

Katalog konvektomata serije FX – upravljački meni na srpskom jeziku ćirilica i srpski jezik latinica:
Katalog konvektomati ANGELO PO COMBISTAR FX 2020_EN

Katalog konvektomati ANGELO PO COMBISTAR FX 2020_SR

Konvektomati serije BX – katalozi
Konvektomati serije BX 2020-SRPSKI

Katalog konvektomata ANGELO PO serije BX
Konvektomati BX 2017-SRPSKI

Konvektomati serije PRACTICO širine samo 52 cm za posude 6 x GN1/1 i 6 x GN2/3
Katalog PRACTICO konvektomati za manje kuhinje-fast food-vile SR2023

Katalog PRACTICO combi ovens EN.

Katalog svih modela konvektomata ANGELO PO:

06 Combi Ovens EN 2020

Dimilice za konvektomate kojima možete odimiti ulja, hranu,so,….

Gasni konvektomati, električni konvektomati, PRACTICO konvektomati kompaktnih dimenzija ANGELO PO mogu da budu i Vaši