Mašina za mlevenje mesa sa hlađenjem T/22REF i T/32REF

Mašina za mlevenje mesa sa HLAĐENJEM T/22REF i T/32REF
Proizvođač: FIMAR
Kapacitet modela T/22REF je 300 kg/h, a modela 32/RF je 500 kg/h
Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC
Katalog mašine za mlevenje mesa sa hlađenjem-22REF – 32REF