Katalog sa tehničkim karakteristikama zidane pica peći BABY unutrašnjih dimenzija 60cm ili 75 cm, na drva ili na gas: Katalog pica peći BABY Tehnički crtež: VALORIANI baby 75 tehnički opis Video: Zidana pica peć BABY

Katalozi zidanih pica peći na drva, gas i kombinovano drva-gas sa tehničkim karakteristikama. Pica peć NAPOLI unutrašnjeg prečnika: 100cm-120cm-140cm-160cm, a spoljnog prečnika 158cm-180cm-187cm-220cm OPŠTI KATALOG MAM NAPOLI ZIDANE PICA PEĆI na drva, gas i kombinovano drva-gas: Katalog pica peći na drva-gas-kombinovano drva gas 2022_MAM FORNI-IT-EN Tehnički opisi pojedinačnih modela pica peći NAPOLI na drva: NAPOLI STATIC 100 na DRVA tehnički opis NAPOLI STATIC 120 na DRVA tehnički opis NAPOLI STATIC 140 na DRVA tehnički opis NAPOLI STATIC 160 na DRVA tehnički opis Tehnički opisi pojedinačnih modela pica peći NAPOLI na GAS: NAPOLI STATIC 100 na GAS tehnički opis NAPOLI STATIC 120 na GAS tehnički opis NAPOLI STATIC 140 na GAS tehnički opis NAPOLI STATIC 160 na GAS tehnički opis Tehnički opisi pojedinačnih modela pica peći NAPOLI kombinovano na GAS-DRVA: NAPOLI STATIC 100 KOMBINOVANA tehnički opis NAPOLI STATIC 120 KOMBINOVANA tehnički opis NAPOLI STATIC 140 KOMBINOVANA tehnički opis NAPOLI STATIC 160 KOMBINOVANA tehnički opis